Skip to main content

Αρουραίοι – Ποντίκια

 • Τα ποντίκια και οι αρουραίοι ανήκουν στο ζωικό βασίλειο και στην τάξη Rodentia (τρωκτικά). Είναι είδη με εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής με συνέπεια να παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές αναπαράγονται ταχύτατα και αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς. Πολλά είδη τρωκτικών είναι αγροδίαιτα και δεν τα συναντάμε στις πόλεις. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι που δραστηριοποιούνται σε αστικούς χώρους ανήκουν στην οικογένεια Muridae.

  TΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  Τα ποντίκια και οι αρουραίοι του αστικού περιβάλλοντος συχνά προκαλούν καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και στα αποθηκευμένα προϊόντα και επιπλέον είναι φορείς επικίνδυνων μικροβίων. Κατά συνέπεια η καταπολέμηση των αντίστοιχων προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία.
  Διαβάστε περισσότερα για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την εμφάνιση προβλημάτων με ποντίκια και τους φυσικούς τρόπους προστασίας των χώρων από παράσιτα.

  Πολλές φορές ποντίκια και αρουραίοι επιφέρουν σημαντική φθορά σε κτίρια, μηχανολογικό και ηλεκρονικό εξοπλισμό. Ποντίκια που κάνουν την εμφάνισή τους στο σπίτι προκαλούν αναστάτωση. Ακόμη, η παρουσία τρωκτικών συνδέεται τακτικά με την εμφάνιση ασθενειών όπως η σαλμονέλα, η λεπτοσπείρωση, οι δυσεντερίες, η πανώλη καθώς και αλλεργιών, όπως άσθμα και ρινίτιδα. Συνεπώς, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η μυοκτονία λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία.

  Από τα είδη των τρωκτικών που συναντάμε στην πόλη, ο οικιακός ποντικός (Mus domesticus), ο αρουραίος των πλοίων ή της στέγης (roof rat-Rattus rattus) και ο αρουραίος των υπονόμων ή νορβηγικός (norway rat-Rattus norvegicus) αποτελούν τα συνηθέστερα είδη.

  ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ

  Ο νορβηγικός αρουραίος κατάγεται από την Ασία. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 41 cm, λαμβάνοντας υπόψη και το μήκος της ουράς. Το τυπικό του χρώμα είναι γκρι καστανό. Ο αρουραίος των πλοίων μοιράζεται την ίδια καταγωγή, έχει μικρότερο μέγεθος και μαύρο γκρι χρώμα. Οι αρουραίοι γεννούν αρκετές φορές το χρόνο (6-12) και παράγουν πολλά μικρά. Οι αρουραίοι είναι καλοί ορειβάτες. Παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα λίγο μετά τη δύση και πριν την ανατολή. Οι χώροι που χρησιμεύουν ως καταφύγια διαφέρουν ανάλογα με το είδος. Ο νορβηγικός αρουραίος ζει συχνά στο υπέδαφος, όπου διανοίγει στοές, ενώ ο αρουραίος των πλοίων χρησιμοποιεί υπέργεια σημεία. Οι αρουραίοι είναι παμφάγα ζώα.

  ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ

  Ο οικιακός ποντικός κατάγεται επίσης από την Ασία. Έχει μικρότερο μέγεθος από αυτό των αρουραίων και το χρώμα του ποικίλει από ανοιχτό καφέ ως μαύρο. Τα ποντίκια γεννούν έως δέκα φορές το χρόνο. Καταναλώνουν κυρίως τροφή φυτικής προέλευσης, όπως σπόρους και φυτά.

  Οι αρουραίοι και τα ποντίκια είναι κοινωνικά ζώα. Σχηματίζουν αποικίες και δραστηριοποιούνται στις περιοχές γύρω από το καταφύγιό τους.

Αρουραίοι – Ποντίκια – Καταπολέμηση – Μυοκτονία

Η αντιμετώπιση προσβολών από ποντίκια και αρουραίους πραγματοποιείται με μεθόδους ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Οι μέθοδοι βασίζονται στην πρόληψη, την παρακολούθηση των χώρων και την καταστολή (μυοκτονία) εφόσον χρειαστεί. Η τακτική επιθεώρηση των χώρων είναι σημαντική. Στόχος είναι ο εντοπισμός συμπτωμάτων προσβολής από τρωκτικά. Φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης είναι ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός και περιορισμός των ανοιγμάτων σε εγκαταστάσεις, η τήρηση καλών συνθηκών υγιεινής και η χρήση παγίδων διαφόρων τύπων. Οι συσκευές υπερήχων συμβάλλουν σε ένα βαθμό στην δημιουργία όχλησης για τα ποντίκια και τους αρουραίους με συνέπεια να παρεμποδίζεται η είσοδός τους στα κτίρια. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο γίνεται χρήση τρωκτικοκτόνων (δολωμάτων) με σκοπό την εξόντωση (μυοκτονία). Τα σκευάσματα χρειάζεται να είναι εγκεκριμένα για τους χώρους που εφαρμόζονται. Στη μυοκτονία, η επιλογή του είδους των σκευασμάτων, ο τρόπος χρήσης και τα σημεία εγκατάστασης επιλέγονται έπειτα από επιθεώρηση των χώρων και με βάση το είδος των τρωκτικών που αντιμετωπίζονται. Η μυοκτονία είναι συχνά αναγκαία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στα προβλήματα με ποντίκια και αρουραίους απαιτείται συχνά η απολύμανση των χώρων ώστε να αντιμετωπίζονται πιθανά μικρόβια που εμφανίζονται με την προσβολή. Διαβάστε περισσότερα για την απολύμανση.