Skip to main content

Εταιρεία

Η GREEN GUARDIA ασχολείται με εφαρμογές και μεθόδους καταπολέμησης παρασίτων (Απεντομώσεις, Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες), τα έργα Κηποτεχνίας και την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius). Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε γεωργικές επιχειρήσεις.

Η GREEN GUARDIA εξυπηρετεί οικιακούς και εταιρικούς χώρους. Η απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία αποτελούν μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. Τα συστήματα αυτά επικεντρώνονται σε μεθόδους φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον και βασίζονται στην πρόληψη και την παρακολούθηση με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των προβλημάτων και την έγκαιρη επέμβαση.

Τα έργα κηποτεχνίας πραγματοποιούνται με βάση τις αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής τοπίου. Στόχος μας είναι ο κήπος να εντάσσεται ομαλά στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης και να βελτιώνει την αισθητική και λειτουργικότητα του χώρου.

Η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας σε χώρους τροφίμων επιτρέπει τη βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων που ακολουθούν τις αρχές τους. Επιπλέον, διασφαλίζει την υγιεινή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η εταιρία διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (1773/12.04.2018) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δίνεται μεγάλη έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, καθώς και στην επιλογή σκευασμάτων φιλικών στον άνθρωπο και τα ζώα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα των εργασίων αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Οι εφαρμογές μας επικεντρώνονται στη λεπτομέρεια με την αναζήτηση πάντοτε των πιο κατάλληλων μεθόδων και καινοτόμων λύσεων.

ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η άμεση επικοινωνία και η καλή συνεργασία με τους πελάτες μας είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Εταιρίας μας και οδηγός σε κάθε δράση μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Εταιρία μας δεσμεύεται για την προώθηση ορθής πολιτικής για το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Είμαστε αφοσιωμένοι στους εργαζομένους και την κοινωνία.
Είμαστε χορηγοί της εθελοντικής ομάδας ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο Χαμόγελο του Παιδιού, στο ΚΑΚΙΕ Πειραιά (Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης)

Η GREEN GUARDIA στελεχώνεται από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, όπως γεωπόνων, μηχανικών Περιβάλλοντος και εκπαιδευμένων τεχνικών. Το προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Στόχος μας αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση και η ανανέωση της γνώσης μας.

Χρήστος Κουφός

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, υπεύθυνος των εφαρμογών Απολύμανσης, Απεντόμωσης και Μυοκτονίας.

Κωνσταντίνος Καλέντης

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, υπεύθυνος των Έργων Κηποτεχνίας.

Μανώλης Κοτρωνάκης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόφοιτος Πολυτεχνείου Κρήτης, υπεύθυνος της ανάπτυξης Συστημάτων Ασφάλειας σε χώρους Τροφίμων.

Η εταιρία διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (1773/12.04.2018) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 (Letrina S.A.).

Η Green Guardia είναι από τις λίγες εταιρίες που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 16636 (Letrina S.A.). Το πρότυπο υποστηρίζεται από τη Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαχείρισης Παρασίτων (Confederation of European Pest Management Associations) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Στο EN 16636 ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και οι ικανότητες που χρειάζεται να διαθέτουν οι Εταιρίες Καταπολέμησης Παρασίτων, ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι εταιρίες που ακολουθούν αυτό το πρότυπο δεσμεύονται στην εφαρμογή πολιτικών φιλικών απέναντι στο περιβάλλον και τα ζώα.

Η Εταιρία είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 (Letrina S.A.). Όλες οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανόνες. Λαμβάνονται μέτρα για πρόληψη της ρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Πραγματοποιείται διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τα ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εξακολουθούν να απασχολούν ιδιαίτερα. Η Green Guardia δίνει έμφαση στη μείωση με ενεργό τρόπο των κινδύνων στο χώρο της εργασίας και στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας. Στόχος αποτελεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων και η ευημερία χώρο της εργασίας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία εφαρμόζει το διεθνές Σύστημα EN ISO 45001:2018 (Letrina S.A) που αφορά στη διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.