Skip to main content

Απεντόμωση

  • Η Απεντόμωση περιλαμβάνει διεργασίες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών. Κατσαρίδες, μυρμήγκια, κουνούπια, ψύλλοι και κοριοί εισβάλλουν συχνά σε χώρους, δημιουργώντας σημαντική όχληση και επιμολύνοντάς τους με μικρόβια και αλλεργιογόνα. Χώροι στο σπίτι, στους οποίους εμφανίζονται τακτικά έντομα είναι η κουζίνα, το μπάνιο αλλά και εξωτερικοί χώροι. Πολλές φορές, μικρά έντομα εμφανίζονται στο στρώμα του ύπνου και επιφέρουν τσιμπήματα στους ανυποψίαστους χρήστες τους. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την απεντόμωση καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες όπως οι συνήθειες των εντόμων που αντιμετωπίζονται, τα χαρακτηριστικά του χώρου επέμβασης, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασίας, υγρασία). Η απεντόμωση αποτελεί μια διαδικασία ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, κατά την οποία δίνεται έμφαση σε μεθόδους φιλικές στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Οι εφαρμογές βασίζονται στην πρόληψη και τη συνεχή παρακολούθηση των χώρων με στόχο την έγκαιρη επέμβαση.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

  • Η απεντόμωση στοχεύει στη διατήρηση αποδεκτών επίπεδων παρασίτων-εντόμων στους χώρους εμφάνισής τους: Η εξόντωση ολόκληρου του πληθυσμού είναι δύσκολη, αλλά και βλαβερή για το περιβάλλον αφού καταστρέφει όλους τους έμβιους σε αυτό οργανισμούς. Η καταπολέμηση μέσω της απεντόμωσης στοχεύει στη διατήρηση των πληθυσμών σε επίπεδα αποδεκτά για τη διατήρηση της βιώσιμης αλυσίδας της ζωής.
  • Σωστή πρόληψη συντελεί στη μείωση των προβλημάτων: Η τήρηση καλών συνθηκών υγιεινής, ο επαρκής αερισμός, η ορθή συντήρηση των εγκαταστάσεων, αλλά και ο περιορισμός ανοιγμάτων, που αποτελούν σημεία εισόδου παρασίτων, αποτελούν τακτικές πρόληψης και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.
  • Η συχνή παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση: Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός παρασίτων που εισέρχονται στο χώρο αποτελούν σημαντικά στοιχεία ολοκληρωμένης καταπολέμησης και συμβάλλουν στον εντοπισμό της κατάληλης χρονικής στογμής για έγκαιρη και αποτελεσματική απεντόμωση. Η παρακολούθηση των παρασίτων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση κατάλληλων τύπων παγίδων και εφαρμόζεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε εταιρικούς χώρους.
  • Η βιολογική αντιμετώπιση πραγματοποιείται με φυσικές μεθόδους: Φυσικές μέθοδοι και προϊόντα με φυσική προέλευση (π.χ. φυτικά εκχυλίσματα, φυσικά υλικά, κ.ά.) χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση. Σε αυτές εντάσσονται η θερμική επεξεργασία (χρήση υψηλών θερμοκρασιών), η χρήση τροποποιημένης ατμόσφαιρας (χρήση διοξειδίου του άνθρακα) και η χρήση ξηρού πάγου (χρήση χαμηλών θερμοκρασιών).

Διαβάστε περισσότερα για τους φυσικούς τρόπους προστασίας των χώρων από παράσιτα και τη φιλικότητα των σκευασμάτων.
Επίσης, διαβάστε περισσότερα για τη βιολογική καταπολέμηση των εντόμων.

  • Ορθολογική χρήση εντομοκτόνων: Κατά τις επεμβάσεις ακολουθούνται οι κανόνες ορθής πρακτικής και οι οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων. Η αλόγιστη χρήση τους περιορίζεται. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με διάφορους τρόπους, όπως:

– Υπολειμματικοί ψεκασμοί με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή ψεκαστικά μηχανήματα.
– Ψεκασμοί με συσκευές ψυχρής ή θερμής εκνέφωσης. Στις μεθόδους αυτές, τα διαλύματα λαμβάνουν τη μορφή νέφους σταγονιδίων (νεφέλωμα) ή καπνού. Με τον τρόπο αυτό οι επιφάνειες και τα δυσπρόσιτα σημεία (ρωγμές, σημεία σε ύψος) καλύπτονται καθολικά.
– Χρήση εντομοκτόνων υπό μορφή δολωμάτων με ελκυστικές ιδιότητες για τα παράσιτα. Τα δολώματα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, κοντά στις εστίες ή σε χώρους διέλευσης των παρασίτων.
– Εφαρμογή εντομοκτόνων σε μορφή σκόνης (επιπάσεις) ή κόκκων.
– Υποκαπνισμοί. Η μέθοδος αφορά στη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων σε μορφή αερίου. Υποκαπνισμοί πραγματοποιούνται συχνά σε αποθήκες δημητριακών (silos), σε πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα και στην καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι).

Διαβάστε περισσότερα για τους υποκαπνισμούς.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εφαρμογή τους ακολουθεί τους Κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 178/2002 σχετικά με την Υγιεινή των Τροφίμων. Οι απολυμαντικές επεμβάσεις συμφωνούν με τις αρχές του συστήματος HACCP για την ασφάλεια των χώρων τροφίμων.