Skip to main content

Κήπος

 • Τα έργα στον κήπο αφορούν τις κατασκευές φυτεμένων τμημάτων μέσα στον αστικό ιστό. Κήποι, πράσινες στέγες, πράσινα διαζώματα σε δρόμους, πάρκα και φυτεμένα δοχεία αποτελούν μερικά παραδείγματα φυτεμένων χώρων. Τα έργα κατασκευής ξεκινούν από τη σύλληψη της ιδέας, συνεχίζουν με το σχεδιασμό της για να προχωρήσουν στην υλοποίηση της. Βασικό μέλημα των εφαρμογών είναι η κατασκευή να αποτελεί φυσικό κομμάτι του χώρου και να εντάσσεται αρμονικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η αισθητική έχει ιδιαίτερη σημασία. Η εκτέλεση των έργων είναι το επόμενο στάδιο και αφορά στις εργασίες που θα γίνουν στο χώμα, τις φυτεύσεις, την εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος κ.α.

   

  Διακοσμήσεις Εσωτερικών Χώρων

  Η διακόσμηση εσωτερικών χώρων με φυτά είναι σημαντικό στοιχείο των έργων πρασίνου. Αρχικά πραγματοποιείται μελέτη, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως το φως, οι επικρατούσες θερμοκρασίες και η υγρασία του χώρου. Ακολουθεί ο σχεδιασμός των έργων, όπου υπολογίζονται οι διαστάσεις του χώρου, επιλέγονται τα κατάλληλα φυτοδοχεία και τα αντίστοιχα είδη των φυτών. Συχνά, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης.
  Διαβάστε περισσότερα για τα φυτά εσωτερικού χώρου και τη φροντίδα τους.

  Εκτός από τη διακόσμηση με φυτά εσωτερικού χώρου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατασκευή κήπων σε εσωτερικούς χώρους. Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων αυτών συνυπολογίζονται όλοι οι παράγοντες που αφορούν και στην κατασκευή κήπων εξωτερικών χώρων.

   

  Διαμόρφωση Κήπου

  Ο όρος “κήπος” περιγράφει κάθε οργανωμένο υπαίθριο κατά κύριο λόγο χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει φυτά και άλλες φυσικές μορφές, σχεδιασμένο κυρίως για την ανθρώπινη ψυχαγωγία. Ο κήπος αποτελεί μέρος του ευρύτερου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η Διαμόρφωση του κήπου αφορά όλες τις διαδικασίες από τη σύλληψη της ιδέας, τη σχεδίαση ως την τελική κατασκευή.

  Ο κήπος έχει βασικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μίας πόλης, αφού αποτελεί πρωταρχικό πολεοδομικό της στοιχείο. Είναι ακόμα βασικό κομμάτι του φυσικού χώρου και έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κυκλοφορία και ανθρώπινη διέλευση (π.χ. νησίδες δρόμων, παιδικές χαρές, νοσοκομεία, πλατείες, κ.τλ.).

  Ο κήπος αποτελεί το λειτουργικό πλαίσιο και αισθητικό συμπλήρωμα μιας οικίας ή ακόμα και μεγάλων συγκροτημάτων, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εταιρικά κτίρια, νοσοκομεία και διάφορα ιδρύματα. Μερικά από τα βασικά στοιχεία που προσδίδει στο χώρο ο κήπος είναι η μείωση του θορύβου στην περιοχή φύτευσης, αλλά και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

  Η αισθητική του κήπου λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά το σχεδιασμό. Πέρα από τη πρακτική του αξία, ο κήπος θεωρείται και επομένως αντιμετωπίζεται ως έργο τέχνης. Οι αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής του κήπου και γενικότερα οι αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου καθορίζουν το σχεδιασμό και την τελική διαμόρφωσή του. Για το είδος των καλλωπιστικών φυτών που θα αξιοποιηθούν, την κατάλληλη διακόσμηση του κήπου (όπως έπιπλα κήπου, φωτιστικά κήπου, πέτρα και βραχόκηπους), το σχεδιασμό του αυτόματου ποτίσματος και την επιλογή του κατάλληλου με το χώρο χλοοτάπητα (γκαζόν), λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί παράγοντες, όπως το κλίμα της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και η ποιότητα και διαθεσιμότητα του νερού.

  Ο προγραμματισμός και η προετοιμασία για τη διαμόρφωση ενός κήπου ξεκινά επομένως με τη μελέτη των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών της περιοχής. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται τα σχέδια για τη φύτευση και την εγκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος. Η διαμόρφωση του κήπου περιλαμβάνει σειρά εργασιών, όπως η προετοιμασία και βελτίωση του εδάφους, η εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης και τελικά η τοποθέτηση γκαζόν και των επιλεγμένων φυτικών ειδών. Στόχος είναι η διατήρηση της καλής φυσιολογίας και υγείας του κήπου, η βιώσιμότητά του, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Διαβάστε περισσότερα για τη διαμόρφωση ενός λαχανόκηπου.

   

  Ζιζανιοκτονίες

  Τα ζιζάνια είναι φυτά, κυρίως ποώδη, που φυτρώνουν σε πολλούς χώρους, αναπτύσσονται γρήγορα και εμποδίζουν την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, νερού και φωτός από τα καλλιεργούμενα φυτά. Η ανάπτυξη ζιζανίων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντώνται σε κήπους και σε καλλιέργειες.

  Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την καταπολέμηση των ζιζανίων σε ιδιωτικούς κήπους και δημόσιους χώρους (π.χ.με αποψιλώσεις). Τα ζιζάνια διευκολύνουν ιδιαίτερα την εξάπλωση φωτιάς κατά τους θερινούς μήνες, και για το λόγο αυτό η αντιμετώπισή τους είναι αναγκαία σε σημεία που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

  Για την καταπολέμιση των ζιζανίων εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, όπως η καταστροφή του με μηχανικά μέσα (π.χ. σκαλίσματα, οργώματα, χρήση χορτοκοπτικών μηχανών), η καταστροφή τους με φυσικά μέσα (π.χ. φωτιά) και η χημική καταπολέμησή τους με τη χρήση ζιζανιοκτόνων.

  Ειδικά στην κατασκευή κήπων, ο σχεδιασμός πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα με την ανάπτυξη ζιζανίων. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται ποικιλίες γκαζόν, ανθεκτικές στον ανταγωνισμό, φυτά έρπουσας ανάπτυξης και ειδικά υλικά για την κάλυψη του εδάφους.

Πράσινες Στέγες

Η διαθέσιμη γη στις πόλεις είναι περιορισμένη, γεγονός που υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο και αυξάνει την ανάγκη για περισσότερο πράσινο. Η κατασκευή «Πράσινων Στεγών» μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Ο όρος “Πράσινη Στέγη” ή “φυτεμένο δώμα” αφορά στη διαμόρφωση της οροφής ενός κτιρίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί ικανή να δεχτεί φυτεύσεις ή ακόμα και τοποθέτηση γκαζόν. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός κήπου στην οροφή των κτιρίων.

Ο σχεδιασμός μιας πράσινης στέγης ξεκινά με μελέτη μερικών παραγόντων, όπως είναι το κλίμα της περιοχής και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, (στατικότητα). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση της πράσινης στέγης πρέπει είναι κατάλληλα ώστε να αποφεύγονται τα μεγάλα φορτία, να επιτυγχάνεται επαρκής μόνωση και η καλή στράγγιση των νερών.

Η κατασκευή κήπων στις οροφές αποτελεί περιβαλλοντική παρέμβαση με πολλά πλεονεκτήματα. Επιτυγχάνεται περιορισμός της σκόνης και του νέφους της ατμόσφαιρας, μείωση του θορύβου, αλλα και βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και της θερμικής μόνωσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι πράσινες στέγες δημιουργούν διαθέσιμους χώρους για ανθρώπινη δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αισθητική του χώρου.

Συντηρήσεις Κήπων

Οι συντηρήσεις των κήπων αφορούν όλες τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των μορφολογικών στοιχείων, της υγείας και της φυσιολογίας των φυτών. Περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της άρδευσης, τα κλαδέματα, τις λιπάνσεις και την προστασία των φυτών από εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες.
Διαβάστε περισσότερα για τη φροντίδα του κήπου και τις εργασίες ανάλογα με την εποχή.

Οι εργασίες συντήρησης κήπων πραγματοποιούνται τακτικά και απαιτούν την εφαρμογή επιστημονικής γνώσης που αφορά την ανάπτυξη και τη φυσιολογία των φυτών.
Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή φυτών στο μπαλκόνι.

Ο σχεδιασμός ενός έργου κηποτεχνίας πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να προάγει τη μακροζωία του κήπου και την εύκολη συντήρησή του. Αυτό συνεπάγεται ότι η φροντίδα του κήπου πρέπει να γινεται κατά το δυνατό αυτόματα και με σχετική ευκολία. Η ευκολία στη συντήρηση του κήπου σημαίνει μειωμένο κόστος εργασιών και περιορισμένα προβλήματα με ασθένειες.