Skip to main content

Συχνές Ερωτήσεις

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην απεντόμωση απολύμανση και μυοκτονία επικεντρώνονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις εφαρμογές δίνεται έμφαση στις τακτικές πρόληψης. Επιπλεόν, πραγματοποιείται παρακολούθηση του περιβάλλοντος για ενδεχόμενη εμφάνιση προσβολών.

Για την επιλογή του κατάλληλου χρόνικού σημείου στο οποίο επεμβαίνουμε για την απεντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία σε ένα χώρο λαμβάνονται υπόψη μερικά βασικά στοιχεία.

Ένα από αυτά είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος και κυρίως η θερμοκρασία. Η τελευταία παίζει σπουδαίο ρόλο, δεδομένου ότι τα έντομα δραστηριοποιούνται περισσότερο τις θερμές περιόδους. Συνεπώς οι εφαρμογές είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο άνοιξη και καλοκαίρι, περίοδος κατά την οποία παρατηρείται έντονη εντομολογική δραστηριότητα.

Η βιολογία των παρασίτων που αντιμετωπίσουμε, η γενικότερη συμπεριφορά τους και τα χαρακτηριστικά των χώρων όπου εμφανίζονται εστίες επηρεάζουν επίσης την επιλογή του χρόνου για την απεντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία. Για παράδειγμα, ενώ τα ποντίκια και οι αρουραίοι δραστηριοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα έντομα εμφανίζονται περισσότερο την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών. Επομένως, για τα τρωκτικά λαμβάνονται μέτρα όλο το χρόνο, ενώ οι απεντομώσεις πραγματοποιούνται κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε χώρου καθορίζουν το χρόνο και τη συχνότητα των επεμβάσεων. Για παράδειγμα, η έλλειψη καλών συνθηκών υγιεινής, η ύπαρξη βλάστησης και αδιατάρακτων χώρων περιμετρικά των κτιρίων που μας ενδιαφέρουν, η παρουσία ελκυστικών στοιχείων, όπως είναι τα αποθηκευμένα τρόφιμα και οι οσμές τους αυξάνουν τη συχνότητα των επεμβάσεων στην απεντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία.

Ακόμα, η δομική κατάσταση του κτιρίου και ο τρόπος συντήρησης του καθορίζει ουσιαστικά την ευαισθησία του σε προσβολές από παράσιτα. Για παράδειγμα η παρουσία υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορα σημεία των χώρων ευνοεί σημαντικά την εμφάνιση εντόμων. Η έλλειψη επαρκούς μηχανικού αποκλεισμού και η παρουσία ανοιγμάτων ευνοεί την έισοδο παρασίτων, όπως είναι τα έντομα και τα τρωκτικά. Κατά συνέπεια σε κτίρια με αυξημένες ανάγκες η απεντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία πραγματοποιείται τακτικά.

Συμπερασματικά, κρίνεται πως οι οικιακοί χώροι προστατεύονται ικανοποιητικά, όταν οι εφαρμογές αυτές πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, αρχές άνοιξης και φθινοπώρου. Οι εταιρικοί χώροι και τα κτίρια με ειδικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι βιομηχανίες τροφίμων, τα νοσοκομεία κ.λπ., τα οποία έχουν κατά κανόνα και αυξημένες ανάγκες σε ότι αφορά την υγιεινή, πρέπει να προστατεύονται τακτικότερα.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην απεντόμωση, την απολύμανση και τη μυοκτονία επικεντρώνονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρων. Κατά τις εφαρμογές αυτές δίνεται έμφαση στην πρόληψη και στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος για ενδεχόμενη εμφάνιση προσβολών. Η καταπολέμηση με τη χρήση σκευασμάτων πραγματοποιείται εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Κατά την επιλογή των προϊόντων, προτεραιότητα έχουν τα φυσικά υλικά με οικολογικά χαρακτηριστικά και δευτερευόντως τα συνθετικά (χημικά).

Ο φυσικός πύρεθρος αποτελεί σημαντική επιλογή με βιολογικά χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα. Αποτελεί φυτικό εκχύλισμα και εφαρμόζεται τακτικά στις απεντομώσεις.

Η γη διατόμων και το βορικό οξύ, αποτελούν αδρανή υλικά με εντομοκτόνο δράση, απαντώνται στο φυσικό περιβάλλον και χρησιμοποιούνται στην απεντόμωση χώρων. Με την προϋπόθεση ότι τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται έχουν φυσική προέλευση και είναι αδρανή, ορίζονται ως οικολογικά.

Επιπλέον, στην αντιμετώπιση πολλών εντομολογικών προβλημάτων επιδιώκεται συχνά η απώθηση των εντόμων. Φυτικά εκχυλίσματα, όπως η σιτρονέλλα, η γερανιόλη και ο ευκάλυπτος παρέχουν σημαντική βοήθεια στην απώθηση ιπταμένων εντόμων, όπως είναι οι σκνίπες και τα κουνούπια από τους κήπους. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται συνήθως με ψεκαστικά μηχανήματα ώστε να καλύπτονται καθολικά οι εξωτερικές επιφάνειες. Οι μέθοδοι αυτές έχουν βιολογικό χαρακτήρα.

Τα συνθετικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην απεντόμωση κατοικημένων χώρων δεν είναι βιολογικά, ωστόσο αρκετά εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλή τοξικότητα. Τα σκευάσματα αυτά έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για χρήση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα και είναι πειραματικά σχεδιασμένα ώστε η ορθολογική τους χρήση να μην ενέχει κινδύνους. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, συνήθως απαιτείται η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων δια στόματος, ώστε να προκληθεί τοξικότητα. Επιπλέον, επιλέγονται σκευάσματα με χαμηλή πτητικότητα ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αναθυμιάσεων και επομένως να περιορίζεται η αλληλεπίδρασή τους με τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω εισπνοής. Πολλά προϊόντα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε ακόμη και σε ενδεχόμενη επαφή με το δέρμα να υπάρχει μειωμένος κίνδυνος ερεθισμού του. Κατά συνέπεια, η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος για την απεντόμωση, την απολύμανση και τη μυοκτονία έχει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Με την προϋπόθεση ότι η επιλογή είναι ορθή και η διαχείρηση του χώρου γίνεται με γνώση και υπευθυνότητα και σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης καταπολέμησης παρασίτων, οι εφαρμογές της απεντόμωσης, της απολύμανσης και της μυοκτονίας πραγματοποιούνται με τη μέγιστη ασφάλεια.

Η απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία είναι σημαντικές εφαρμογές στην καταπολέμηση των παρασίτων και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Τα παράσιτα (έντομα, τρωκτικά, μικρόβια) δεν είναι μόνο ενοχλητικά αλλά μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την υγεία και ιδιαίτερα την υγεία των παιδιών ως ευαίσθητων οργανισμών. Για το λόγο αυτό, η καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη στις οικίες και στους χώρους εργασίας.

Συνήθη παράσιτα, η εμφάνιση των οποίων ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι:

Κατσαρίδες

Ο Εθνικός Οργανισμός Επιστημών Περιβάλλοντος και Υγείας (National Institute of Environmental Health Sciences) στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ότι ένα στα πέντε παιδιά εμφανίζει ευαισθησία στα αλλεργιογόνα που προέρχονται από κατσαρίδες, γεγονός που επιδεινώνει τα συμπτώματα άσθματος. Τα αλλεργιογόνα εισέρχονται στα σπίτια μέσω των εκκριμάτων, των περιττωμάτων και των εκδυμάτων των εντόμων αυτών. Οι κατσαρίδες, επιπλέον, μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια, όπως το E.coli και σαλμονέλα στο σώμα τους, με τα οποία είναι δυνατό να μολύνουν τροφές και σκεύη μαγειρέματος. Η απολύμανση και απεντόμωση σε χώρους με προβλήματα κατσαρίδας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές.

Τρωκτικά

Τα τρωκτικά μπορούν να εισέρχονται σε κτίρια μέσω μικρών ανοιγμάτων. Είναι σημαντικό να επιθεωρούμε συχνά για ίχνη τους, (π.χ. περιττώματα, καταστροφές, κ.τλ.) ειδικά σε χώρους με ελάχιστη κίνηση, όπως αποθήκες, υπόγεια και εγκαταλειμμένοι χώροι. Τα περιττώματα των τρωκτικών είναι δυνατό να προκαλέσουν αλλεργίες αλλά κυρίως ασθένειες, όπως ο θανατηφόρος αιμορραγικός πυρετός. Τα τρωκτικά είναι ενδιάμεσοι ξενιστές των αντίστοιχων ιών. Πολύ συχνά, λειτουργούν ως φορείς βακτηρίων όπως της σαλμονέλας, με τα οποία μολύνουν αποθηκευμένες τροφές, επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Η αντιμετώπιση προβλημάτων με ποντίκια και αρουραίους είναι σημαντική για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται οργανωμένα. Κατά τις επεμβάσεις λαμβάνεται υπόψη η βιολογία και οι συνήθειες των τρωκτικών. Η καταπολέμηση πραγματοποιείται με κατάλληλες εφαρμογές μυοκτονιών και απολυμάνσεων.

Κουνούπια

Με την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου τους καλοκαιρινούς μήνες, τα κουνούπια συνεχίζουν να είναι, όχι μόνο ενοχλητικά, αλλά και να αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η εξάλειψη των εστιών ανάπτυξης των πληθυσμών τους σε στάσιμα νερά, που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές. Επιπλέον, η τακτική καταπολέμηση βοηθά στη μείωση της εμφάνισης σημαντικών αλλεργικών αντιδράσεων στα τσιμπήματα. Η καταπολέμησή τους πραγματοποιείται με απεντομώσεις ευρείας κλίμακας σε επίπεδο Δήμων ή Περιφέρειας.

Τσιμπούρια

Η εμφάνιση μπορελίωσης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια ασθένεια, η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσιμπούρια, μολυσμένα από το βακτήριο Borrelia burgdorferi. Τα τσιμπούρια συνήθως λαμβάνουν το βακτήριο από μικρά θηλαστικά, κυρίως τρωκτικά. Είναι σημαντικό να είμαστε σε ετοιμότητα στην περίπτωση που παρουσιαστούν τσιμπήματα από τσιμπούρια ειδικά κοντά σε περιαστικές και δασικές περιοχές. Τα συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν έντονο κοκκίνισμα γύρω από το τσίμπημα, συμπτώματα γρίπης και κόπωση. Η απεντόμωση των χώρων στα κρίσιμα σημεία εστιών από τσιμπούρια είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων.

Μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια είναι κοινωνικά έντομα και δημιουργούν αποικίες. Συχνά εφόσον μερικοί εργάτες εισβάλουν στο χώρο, ακολουθούν περισσότεροι. Αυτό οφείλεται στους αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας που διαθέτουν με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να συγκεντρώνονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Τα μυρμήγκια είναι δυνατό να μολύνουν τις τροφές, εφόσον δραστηριοποιούνται σε χώρους όπου αναπτύσσονται μικρόβια επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Η απεντόμωση των χώρων και η χρήση κατάλληλων σκευασμάτων είναι συχνά απαραίτητη για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Ψύλλοι

Οι ψύλλοι δεν είναι απλώς πρόβλημα των κατοικίδιων αλλά συχνά και εισβάλουν κι σε οικίες. Τα έντομα αυτά συνήθως εμφανίζονται τους ζεστούς μήνες και τρέφονται με το αίμα θερμόαιμων ζώων. Τα τσιμπήματα των ψύλλων προκαλούν φαγούρα και συχνά αλλεργικές αντιδράσεις. Οι ψύλλοι παρουσιάζονται όταν υπάρχουν ζώα στο χώρο μας που έχουν ψύλλους ή υπάρχουν τρωκτικά. Το πρόβλημα εμφάνισης των ψύλλων αντιμετωπίζεται ευκολότερα εφόσον η καταπολέμηση πραγματοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο με κατάλληλες απεντομώσεις.

Φορείς Ελέγχου Τροφίμων

Ειδικά στους χώρους επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων, η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής και η πρόληψη των προσβολών από βακτηρίδια έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι επιφορτισμένες για τον έλεγχο των χώρων αυτών, είναι ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων:

 • Καθορίζουν τιςπροδιαγραφέςποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ύλες.
 • Καθορίζουν τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία
 • Καθορίζουν ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικήςσύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση τους.
 • Διενεργούνελέγχουςσε όλα τα στάδια που ακολουθούν την πρωτογενή παραγωγή. Ο έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής περιλαμβάνει τα κρίσιμα σημεία, τα μέτρα πρόληψης των επιχειρήσεων, τους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων τους, καθώς και τις μεθόδους απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας.

Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ παρέχει τεχνική βοήθεια στους παραγωγικούς κλάδους με την έκδοση Οδηγών Υγιεινής, καθώς και με σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων και επαγγελματιών.

Η καταπολέμηση παρασίτων με εφαρμογές απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας είναι σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι σύγχρονες μεθόδοι ακολουθούν τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισής των χώρων. Οι εφαρμογές εστιάζουν στη χρήση φυσικών μέσων, φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και δίνεται έμφαση στη συστηματική παρακολούθησή του περιβάλλοντος με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και την έγκαιρη επέμβαση.

Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των χώρων από προσβολές παρασίτων είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη μερικοί βασικοί κανόνες, που αφορούν στη διαχείρηση των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό οι εφαρμογές απολύμανσης και απεντόμωσης έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Επομένως:

 • Φροντίζουμε για τον επαρκήμηχανικό αποκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι μικρές ρωγμές και τρύπες, ανοίγματα σε σωληνώσεις και φθαρμένες σίτες πρέπει να σφραγίζονται αποτελεσματικά. Έτσι, αποτρέπονται οι είσοδοι παρασίτων στο εσωτερικό των χώρων που μας ενδιαφέρουν.
 • Περιορίζουμε την ανεξέλεγκτη βλάστησηπεριμετρικά των χώρων, ώστε να μειώσουμε την ελκυστικότητά τους σε έντομα και τρωκτικά.
 • Φροντίζουμε για τονεπαρκή αερισμό των κτιρίων. Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν έτσι μη ευνοϊκό περιβάλλον για έντομα και μικρόβια.
 • Κάνουμε τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τα συγκεντρώνουμε σε κλειστούς και στεγανούς κάδους.
 • Αποφεύγουμε την αποθήκευση αντικειμένων (π.χ ξύλα, τροφές κατοικιδίων) περιμετρικά των κτιρίων, διότι αυξάνουν την ελκυστικότητα τους σε τρωκτικά.
 • Τηρούμεκαλές συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους και ειδικά όπου γίνεται επεξεργασία τροφίμων.
 • Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ακολουθούμε όλους τους κανόνες ορθής πρακτικής και λειτουργίας. Τα σύγχρονα, διεθνή πρότυπα ασφαλείας παρέχουν σημαντικές λύσεις στη διαχείρηση των εγκαταστάσεων και τη ρύθμιση της παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα ανάπτυξης παρασίτων.

Κατά την επιλογή της κατάλληλης εταιρείας για εφαρμογές απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μερικά σημαντικά στοιχεία με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα:

 • Εξασφαλίζουμε ότι εφαρμογές απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας πραγματοποιείούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άδεια αυτή αφορά τις επεμβάσεις απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους. Λαμβάνουμε υπόψη ότι ο νόμος υποχρεώνει οι εφαρμογές αυτές να γίνονται από ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) ή από τεχνικό με την επίβλεψη ειδικού επιστήμονα.
 • Χρήσιμο είναι να λάβουμε υπόψη τιςσυστάσεις από φίλους για εταιρεία καταπολέμησης παρασίτων, στην οποία είχαν απευθυνθεί και έχουν μείνει ικανοποιημένοι.
 • Σημειώνεται ότι συχνά συστήνονται μέτρα καταπολέμησης, ακατάλληλα και με με υψηλό κόστος από τεχνικούς χωρίς επαρκή γνώση.
 • Είναι ουσιώδες πριν τις εφαρμογές να βεβαιωθούμε για τη φύση του παρασίτου που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, το μέγεθος της προσβολής και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ένας εξειδικευμένος επιστήμονας με γνώση των αρχώνολοκληρωμένης καταπολέμησης μπορεί να βοηθήσει.
 • Αναζητούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τηνποιότητα υπηρεσιών. Είναι σημαντικό μια εταιρεία, που είναι προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση να είναι πιστοποιημένη για τις υπηρεσίες της στην απεντόμωση και μυοκτονία από κατάλληλους φορείς. Ένα από τα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται είναι το iso 9001.
 • Λαμβάνουμε υπόψη ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείειδική γνώση. Αυτή αφορά την αναγνώριση του παρασίτου, την χρήση κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του χώρου και την επιλογή σωστών σκευασμάτων καταπολέμησης. Στόχος είναι κατά την εφαρμογή να δίνεται έμφαση σε φυσικούς τρόπους ελέγχου και σε προϊόντα φιλικά και ασφαλή στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Green Guardia διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (1242/16.04.2018) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 (SWISS APPROVAL). Ακόμη, είναι από τις λίγες εταιρίες που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 16636 (SWISS APPROVAL). Οι Εταιρίες που ακολουθούν το πρότυπο δεσμεύονται στην εφαρμογή πολιτικών φιλικών απέναντι στο περιβάλλον και τα ζώα.