Skip to main content

Κουνούπια

 • Τα κουνούπια είναι έντομα μυζητικά των φυτών, ωστόσο τα θηλυκά τρέφονται με το αίμα θηλαστικών και επιφέρουν τσιμπήματα στην περίπτωση που είναι γονιμοποιημένα. Τα κουνούπια είναι δυνατό να μεταφέρουν με τα τσιμπήματά τους ασθένειες όπως ελονοσία, κίτρινο πυρετό, δάγγειο πυρετός, φιλαρίαση, εγκεφαλίτιδα κ.ά. Η μόλυνση από τσίμπημα κουνουπιών είναι συχνά επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό, οι απεντομώσεις για την έλεγχο του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.
  Διαβάστε περισσότερα για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την εμφάνιση εντομολογικών προβλημάτων.

  Στην Ελλάδα συναντώνται αρκετά είδη κουνουπιών, που κατατάσσονται σε διάφορα γένη. Από αυτά τα σπουδαιότερα είναι τα Aedes, Culex και Anopheles. Τα έντομα που ανήκουν στα γένη αυτά, ιδιαίτερα το Aedes, μετακινούνται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις.

  Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: το ωό, την προνύμφη (τέσσερα υποστάδια), την νύμφη και το ενήλικο (ακμαίο). Για την απώθεση των αυγών και την εξέλιξη των σταδίων απαιτείται υδάτινο περιβάλλον και συγκεκριμένα στάσιμα νερά.

  Τα κουνούπια παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμογή σε πολλά είδη υδάτινων χώρων, όπως είναι οι, ορυζόνες, οι λίμνες, τα προσωρινά πλημμυρισμένα εδάφη, ανοίγματα δέντρων, αυτοσχέδιες συλλογές υδάτων κ.ά.

Κουνούπια – Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιείται με μεθόδους που στοχεύουν στην μείωση της ελκυστικότητας των χώρων στις επισκέψεις εντόμων και στη βελτίωση της προστασίας τους με φυσικούς τρόπους.

 • ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

  Για την αντιμετώπιση κουνουπιών σε οικίες ακολουθούνται μια σειρά κανόνων, οι οποίοι αφορούν στη διαχείριση του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στον περιορισμό των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, η μείωση της υγρασίας τις βραδυνές ώρες και ο περιορισμός της βλάστησης στον κήπο (αυστηρό κλάδεμα δέντρων και θάμνων και κούρεμα του γκαζόν), μειώνουν τις επισκέψεις των κουνουπιών. Το ίδιο πετυχαίνουμε με τη συχνή συλλογή των φυτικών υπολειμμάτων και τον καθαρισμό του κήπου. Επιπλέον, τα λευκά φώτα στον κήπο αντικαθίστανται από κίτρινους λαμπτήρες, που έλκουν λιγότερο.

  Ακόμη, αρωματικά φυτά, όπως βασιλικός και ευκάλυπτος δημιουργούν απωθητικό περιβάλλον και διώχνουν ελαφρώς τα κουνούπια. Οι παγίδες διαφόρων τύπων, όπως εκείνες που έλκουν τα έντομα με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (π.χ. μπλε φως) βοηθούν στη βιολογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τέλος, φυσικά απωθητικά όπως η σιτρονέλλα, η γερανιόλη και τα έλαια από θυμάρι χρησιμοποιούνται τακτικά σε εξωτερικούς χώρους και αποτελούν οικολογική μέθοδο καταπολέμησης.
  Διαβάστε περισσότερα για τη βιολογική καταπολέμηση των εντόμων.

  Η αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιείται και με τη χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων, τα οποία εφαρμόνται σε εξωτερικούς χώρους και στις επιφάνειες των φυτών με στόχο την απώθηση και εξόντωση των κουνουπιών που επισκέπτονται το χώρο. Η εφαρμογή τους πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους, όπως είναι οι υπολειμματικοί ψεκασμοί και οι εκνεφώσεις. Οι εκνεφώσεις πραγματοποιούνται, με τη βοήθεια ειδικών συσκευών. Κατά τις εφαρμογές παράγεται νέφος μικρών σταγονιδίων (νεφελοψεκασμοί) ή σωματιδίων καπνού (θερμές εκνεφώσεις). Οι μέθοδοι αυτές εμφανίζουν πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι καλύπτονται ολοκληρωμένοι οι επιφάνειες και πολλά δυσπρόσιτα σημεία.
  Διαβάστε περισσότερα για τις μεθόδους απεντόμωσης.

  ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

  Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών με απεντομώσεις σε περιοχές με μεγάλη επιφάνεια περιλαμβάνει μια σειρά συντονισμένων επεμβάσεων. Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής. Βασικό στοιχείο είναι η συστηματική δειγματοληψία στα σημεία επώασης κατά τη περίοδο εμφάνισης προνυμφών. Στόχος μας είναι ο προσδιορισμός του ευπαθούς σταδίου ανάπτυξης των εντόμων κατά το οποίο πραγματοποιούνται εφαρμογές κατάλληλων σκευασμάτων. Στη συνέχεια επιδιώκεται η εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής. Χρησιμοποιούντια διάφορα προϊόντα, όπως συνθετικά εντομοκτόνα, σκευάσματα που περιορίζουν την ανάπτυξη των προνυμφών με ιδιαίτερα ήπια χαρακτηριστικά αλλά και βιολογικά μέσα, όπως καλλιέργειες βακίλλου που παρασιτούν και εξοντώνουν τις προνύμφες των κουνουπιών. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται τόσο με επίγεια μέσα (ψεκαστικά μεγάλου όγκου και υψηλής πίεσης) όσο και αέρια (αεροψεκασμοί) ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των εστιών που χρειάζονται διαχείριση.

  Συχνά απαιτείται καταπολέμηση των ακμαίων σταδίων (π.χ. κουνούπια που δημιουργούν όχληση σε αστικές περιοχές). Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται απεντόμωση με εφαρμογές υπέρμικρου όγκου (ψυχρές εκνεφώσεις). Πρόκειται για εφαρμογή κατά την οποία παράγεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών, νέφος μικροσκοπικών σταγονιδίων, το οποίο επικάθεται σε εξωτερικές επιφάνειες, καλύπτοντάς τες καθολικά. Αντίστοιχη είναι η μέθοδος της θερμής εκνέφωσης κατά την οποία παράγεται με τη βοήθεια συσκευής είδος σωματιδίων καπνού. Σε κάθε περίπτωση, κατά τις απεντομώσεις επιλέγεται προσεκτικά το είδος των σκευασμάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.